Date.prototype.getTime()

El mètode getTime() retorna el valor numèric corresponent a l'hora per a la data especificada, d'acord al temps universal.

Es pot emprar aquest mètode com a ajuda per a proporcionar una data i hora per a un altre objecte de tipus Date. Aquest mètode és funcionalment equivalnet al mètode valueOf().

Sintaxi

dateObj.getTime()

Paràmetres

Cap.

Retorn

El valor retornat pel mètode getTime() és el nombre de milisegons que han passat des de l'1 de gener de 1970 00:00:00 UTC.

Exemples

Utilitzar getTime() per a obtindre dates

Construïr un objecte date que representi el mateix moment.

var aniversari = new Date(1994, 12, 10);
var copia= new Date();
copia.setTime(aniversari.getTime());

Mesurar el temps d'execució

Restar dos crides seguides de getTime() en objectes Date acabats de generar dóne el temps transcorregut entre les dues crides. Això pot ser emprat per a calcular el temps d'execució d'algunes operacions. Vegeu també Date.now() per a prevenir l'instanciació d'objectes Date innecesaris.

var fi, inici;

inici= new Date();
for (var i = 0; i < 1000; i++) {
  Math.sqrt(i);
}
fi = new Date();

console.log("L'operació ha trigat " + (fi.getTime() - inici.getTime()) + ' ms');

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getTime' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getTime' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també