Date.UTC()

El mètode Date.UTC() accepta els mateixos paràmetres que la forma més llarga del constructor, i retorna en un objecte de tipus Date el nombre de milisegons que han passat des de l'u de gener de 1970 a les 00:00:00, temps universal.

Sintaxi

Date.UTC(any, mes[, dia[, hora[, minuts[, segons[, milisegons]]]]])

Paràmetres

any
Un any major que 1900.
mes
Un nombre sencer entre 0 i 11 que representa el mes.
dia
Opcional. Un nombre sencer entre 1 i 31 que representa el dia del mes.
hora
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 23 que representa l'hora.
minuts
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 59 que representa els minuts.
segons
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 59 que representa els segons.
milisegons
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 999 que representa els milisegons.

Descripció

UTC() accepta una data en forma de paràmetres separats per comes i retorna el nombre de milisegons que han passat entre l'u de gener de 1970 a les 00:00:00 en temps universal, i el temps especificat pels paràmetres.

L'any ha de ser especificat plenament; per exemple, 1998. Si s'especifica un any entre 0 i 99, el mètode el converteix a un any del segle 20 (1900 + any); per exemple, si s'especifica 95, s'emprarà l'any 1995.

El mètode UTC() es diferencia del constructor Date en dues coses.

  • Date.UTC() utilitza el temps universal en comptes del temps local.
  • Date.UTC() retorna el temps com a nombre en comptes de crear un objecte de tipus Date.

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode UTC() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 15 com a mes, l'any serà incrementat en 1 (any + 1), i s'emprarà 3 com a mes.

Com que UTC() és un mètode estàtic de Date, sempre es crida com a Date.UTC() en comptes de com un mètode d'una instància de Date.

Exemples

Utilitzar Date.UTC()

La instrucció següent crea un objecte Date utilitzant temps UTC en comptes del temps local:

var dataUTC = new Date(Date.UTC(96, 11, 1, 0, 0, 0));

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.UTC' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.UTC' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Caracterísica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Caracterísica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ? ?

Vegeu també