arguments.caller

La propietat obsoleta arguments.caller solia proporcionar la funció que invoca la funció que s'està executant en aquest moment. Aquesta propietat s'ha eleminitat i ja no funciona.

Descripció

La propietat ja no és troba disponible, però encara es pot utilitzar Function.caller.

function whoCalled() {
  if (whoCalled.caller == null)
   console.log('I was called from the global scope.');
  else
   console.log(whoCalled.caller + ' called me!');
}

Exemples

El codi següent s'utilitzava per comprovar el valor de arguments.caller en una funció, però ja no funciona.

function whoCalled() {
  if (arguments.caller == null)
   console.log('I was called from the global scope.');
  else
   console.log(arguments.caller + ' called me!');
}

Especificacions

No forma part de cap estàndard. Implementat en JavaScript 1.1 i eliminat en errada 7224 a causa una potencial vulnerabilitat de seguretat.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support No support No support No support No support
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support No support No support No support No support

Vegeu també