New in JavaScript

Aquest capítol conté informació sobre l'historial de versions de JavaScript i l'estat de la seva implementació en aplicacions JavaScript basades en Mozilla/SpiderMonkey-based JavaScript, com ara Firefox.

Versions de l'ECMAScript

Recursos del llenguatge
Apreneu més sobre els standards de l'ECMAScript en els quals es basa el llenguatge JavaScript.
Suport de l'ECMAScript 5
Estat de l'implementació del standard actual ECMA-262 Edició 5.1 als motors i productes basats en Mozilla.
Suport de l'ECMAScript 6
Estat de l'implementació de l'esborrany del standard ECMA-262 Edició 6 als motors i products basats en Mozilla.
Suport de l'ECMAScript 7
Estat de l'implementació del futur ECMA-262 Edició 7 als motors i products basats en Mozilla.

Notes de versió de JavaScript

Bitàcora de canvis del JavaScript a Firefox
Vegeu la bitàcora de canvis de la implementació de les característiques de JavaScript a Firefox 5 i posteriors.
Bitàcora de canvis del JavaScript a Chrome
(Per fer). Vegeu la bitàcora de canvis de la implementació de les característiques de JavaScript al Chrome.

Versions de JavaScript

En desús ( ). El versionat explícit i l'opció d'utilitzar característiques del llenguatge és quelcom especific de Mozilla i està en procés de ser esborrat. Firefox 4 va ser l'última versió en referir-se a una versió de JavaScript (concretament, la 1.8.5). Amb els nous standards de l'ECMA, les característiques del llenguatge JavaScript es mencionen sovint amb la seva definició inicial en edicions de l'ECMA-262 como ara l'Edició 6 (ES6).

La versió 1.0 del JavaScript va sortir al març de 1996 i fou inclosa al Netscape Navigator 2.0 i l'Internet Explorer 2.0.

JavaScript 1.1
Versió inclosa al Netscape Navigator 3.0. Llençat el 19 d'agost de 1996.
JavaScript 1.2
Versió inclosa al Netscape Navigator 4.0-4.05. Llençat l'11 de juny de 1997.
JavaScript 1.3
Verrsió inclosa al Netscape Navigator 4.06-4.7x. Llençat el 19 d'octubre de 1998.
Es va treballar en la standarització per a que fós compatible amb l'ECMA-262 Edicions 1 i 2.
JavaScript 1.4
Versió llençada com a JavaScript del cantó del servidor de Netscape. Llençada el 1999.
JavaScript 1.5
Versió inclosa al Netscape Navigator 6.0 i Firefox 1.0. Llençada el 14 de novembre de l'any 2000.
Standardization work to be compliant with ECMA-262 3rd Edition.
JavaScript 1.6
Versió inclosa al Firefox 1.5. Llençada el novembre de 2005.
Inclou ECMAScript per a XML (E4X), Nous mètodes d'Array, String i Array generics.
JavaScript 1.7
Verrsió inclosa al Firefox 2. Llençada l'octubre de 2006.
Inclou generadors, iteradors, array comprehensions, expressions let i assignament desestructurat.
JavaScript 1.8
Versió inclosa al Firefox 3. Llençada el juny de 2008.
Inclou expressions amb closures, expressions generadores i Array.reduce()
JavaScript 1.8.1
Versió inclosa al Firefox 3.5. Llençada el 30 d juny de 2009.
Inclou el TraceMonkey JIT i suporta JSON de forma nativa.
JavaScript 1.8.2
Verrsió inclosa al Firefox 3.6. Llençada el 22 de juny de 2009.
Només inclou canvis menors.
JavaScript 1.8.5
Versió inclosa al Firefox 4. Llençada el 27 de juny de 2010.
Inclou moltes característiques noves per a complir amb l'ECMA-262 Edició 5 .
Aquesta és l'última versió de JavaScript.

Característiques que encara requereixen opt-in de versió

La sentència let
La sentència let requereix opt-in de versió de JavaScript version 1.7 (o superior). Vegeu errada 932517 i errada 932517.