itemref

L'atribut global itemref Les propietats que no s贸n descendents d'un element amb l'atribut itemscope es poden associar amb l'element utilitzant una itemref. itemref proporciona una llista d'elements id's (no Itemids) amb propietats addicionals en qualsevol lloc del document.

L'atribut itemref nom茅s es pot especificar en elements que tinguin un atribut itemscope especificat.

Nota: l'atribut itemref no 茅s part del model de dades microdata. No 茅s m茅s que una construcci贸 sint脿ctica per ajudar els autors a afegir anotacions a les p脿gines en qu猫 les dades anotades no segueixen una estructura d'arbre convenient. Per exemple, es permet als autors el marcatge de dades en una taula de manera que cada columna defineix un element a part, mantenint les propietats de les cel路les.

Exemple

HTML

<div itemscope id="amanda" itemref="a b"></div>
<p id="a">Name: <span itemprop="name">Amanda</span> </p>
<div id="b" itemprop="band" itemscope itemref="c"></div>
<div id="c">
    <p>Band: <span itemprop="name">Jazz Band</span> </p>
    <p>Size: <span itemprop="size">12</span> players</p>
</div>

Estructuraci贸 de les dades

id's itemscope itemref   (itemprop name) (itemprop value)
id=amanda itemscope itemref=a,b      
id=a     itemprop name Amanda
id=b itemscope itemref=c   band  
id=c     itemprop Band Jazz Band
    itemprop Size 12

Resultat

Especificacions

Especificaci贸 Estat Comentari
itemref   WG Nota - Ja no s'est脿 desenvolupant activament

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Caracter铆stica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b脿sic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Caracter铆stica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b脿sic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure