contextmenu

L'atribut global contextmenu és l'id d'un <menu> per ser utilitzat com el menú contextual d'aquest element.

Un menú contextual és un menú que apareix després de la interacció de l'usuari, com un clic dret. HTML5 ara ens permet personalitzar aquest menú. Aquests són alguns exemples d'implementació, incloent menús niats.

Exemple

HTML

<body contextmenu="share">
 <menu type="context" id="share">
  <menu label="share">
   <menuitem label="Twitter" onclick="shareViaTwitter()"></menuitem>
   <menuitem label="Facebook" onclick="shareViaFacebook()"></menuitem>
  </menu>
 </menu>
 <ol>
  <li>
   Anywhere in the example you can share the page on Twitter and
   Facebook using the Share menu from your context menu.
  </li>
  <li contextmenu="changeFont" id="fontSizing">
   On this specific list element, you can change the size of the text
   by using the "Increase/Decrease font" actions from your context menu
  </li>
  <menu type="context" id="changeFont">
   <menuitem label="Increase Font" onclick="incFont()"></menuitem>
   <menuitem label="Decrease Font" onclick="decFont()"></menuitem>
  </menu>
  <li contextmenu="ChangeImage" id="changeImage">
   On the image below, you can fire the "Change Image" action
   in your Context Menu.<br />
   <img src="https://developer.mozilla.org/media/img/promote/promobutton_mdn5.png"
     contextmenu="ChangeImage" id="promoButton" />
   <menu type="context" id="ChangeImage">
    <menuitem label="Change Image" onclick="changeImage()"></menuitem>
   </menu>
  </li>
 </ol>
</body>

JavaScript

function shareViaTwitter() {
 window.open("https://twitter.com/intent/tweet?text=" +
   "Hurray! I am learning ContextMenu from MDN via Mozilla");
}

function shareViaFacebook() {
 window.open("https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=" +
   "https://developer.mozilla.org/en/HTML/Element/Using_HTML_context_menus");
}

function incFont() {
 document.getElementById("fontSizing").style.fontSize = "larger";
}

function decFont() {
 document.getElementById("fontSizing").style.fontSize = "smaller";
}

function changeImage() {
 var index = Math.ceil(Math.random() * 39 + 1);
 document.images[0].src =
   "https://developer.mozilla.org/media/img/promote/promobutton_mdn" +
   index + ".png";
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'contextmenu' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'contextmenu' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, definició inicial.

BCD tables only load in the browser

[1] Una implementació experimental està disponible a través de l'opció de línia d'ordres --enable-blink-features=ContextMenu. Fins Chrome 52 i Opera  39 estava disponible l'opció d'habilitació de les característiques de la Plataforma Web Experimental, però va ser eliminada a causa d'un problema de compatibilitat web. El suport per aquesta caracteristica se sol·licita en Chromium bug 87553.

Veure