MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

accesskey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

L'atribut global accesskey ofereix un suggeriment per generar una drecera de teclat per a l'element actual. Aquest atribut consisteix en una llista separada per espais de caràcters (un únic punt de codi Unicode). El navegador utilitza la primera que existeix en la distribució del teclat de l'ordinador.

L'operació per activar l'accesskey depèn de navegador i la seva plataforma.

  Windows Linux Mac
Firefox Alt + Shift + key En Firefox 14 o superior, Control + Alt + key
En Firefox 13 o anterior, Control + key
Internet Explorer Alt + key N/A
Google Chrome Alt + Shift + key Control + Alt + key
Safari Alt + key N/A Control + Alt + key
Opera Shift + Esc s'obre una llista de continguts que són accessibles per accesskey i, a continuació, pot seleccionar un element fent clic key

Recordeu que Firefox es pot personalitzar la tecla de modificació requerida per les preferències de l'usuari.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of 'accesskey' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània , HTML5.1
HTML5.1
The definition of 'accesskey' in that specification.
Recommendation Instantània de WHATWG HTML Living Standard, sense canvis des de HTML5
HTML5
The definition of 'accesskey' in that specification.
Recommendation Instantània de  WHATWG HTML Living Standard. Des de HTML 4.01 Specification, diversos caràcters es poden establir com accesskey. A més, es pot configurar en qualsevol element.
HTML 4.01 Specification
The definition of 'accesskey' in that specification.
Recommendation Unicament suportat en <a>, <area>, <button>, <input>, <label>, <legend> i <textarea>

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,