Elements en línia

You’re reading the English version of this content since no translation exists yet for this locale. Help us translate this article!

Sumari

Els elements HTML (Hypertext Markup Language) solen ser elements "en línia" o elements a "nivell de bloc". Un element en línia ocupa només l'espai delimitat per les etiquetes que defineixen l'element en línia. El següent exemple demostra la influència de l'element en línia:

Exemple en línia

HTML

<p>This <span>span</span> is an inline element; its background has been colored to display both the beginning and end of the inline element's influence</p>

CSS

span { background-color: #8ABB55; }

En línia vs. nivell de bloc

Model de contingut
En general, els elements en línia poden contenir únicament les dades i altres elements en línia.
Format
Per defecte, els elements en línia no comencen amb nova línia.

Elements

Els següents elements són "en línia":

Veure