<spacer>

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

 

Sumari

L'element HTML<spacer> s'utilitza per a la inserció d'espais en blanc en les pàgines web. Va ser creat per Netscape per aconseguir el mateix efecte de disseny d'una imatge GIF d'un sol píxel, la qual cosa era utilitzada per els dissenyadors web per afegir espais en blanc en les pàgines web, sense arribar a utilitzar un GIF. No obstant això <spacer> no està suportat per qualsevol navegador, els mateixos efectes es poden crear amb diverses regles CSS. En aplicacions de Mozilla, el suport a aquest element es va eliminar a Gecko 2.0. Per tant l'ús de <spacer> és innecessària.

Atributs

Igual que tots els altres elements HTML, aquest element és compatible amb els atributs globals.

type
Aquest atribut determina el tipus de espai. Els valors possibles són horizontal, vertical i block.
size
Aquest atribut es pot utilitzar per definir la mida de espai en píxels quan el tipus és horizontal o vertical.
width
Aquest atribut es pot utilitzar per definir l'amplada de espai en píxels quan el tipus és block.
height
Aquest atribut es pot utilitzar per definir l'altura de espaia en píxels quan el tipus és block.
align
Aquest atribut determina l'alineació de l'espai. Els valors possibles són left, right and center.
 

Exemple

<span>Just a text node</span>
<spacer type="horizontal" size="10"></spacer>
<span>Just another text node</span>
<spacer type="block" width="10" height="10"></spacer>