<listing>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'Element HTML Llistat (<listing>) processa el text entre les etiquetes d'inici i fi sense interpretar l'HTML entre elles i usar una font monospaced. L'estàndard HTML 2 recomana que les línies no es trenquin quan no superin els 132 caràcters.

Nota: No utilitzeu aquest element
  • Està obsolet des d'HTML 3.2 i no ha estat implementat per tots els navegadors, ni de manera coherent. Més encara, està obsolet en HTML5 i pot ser representat pels agents d'usuari conformes com l'element <pre>, que interpretarà l'HTML intern!
  • En el seu lloc, utilitzi l'element <pre> o si s'adapta semànticament l'element <code>, eventualment escapa de l'HTML '<'and'>' perquè no s'interpreti.
  • Una font monoespaciada també es pot obtenir en un element simple <div>, aplicant un estil CSS adequat usant monospace com el valor de la font genèrica en una propietat font-family (en-US).

Atributs

Aquest element no té altres atributs que els atributs globals, comuns a tots els elements.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement (en-US).

Nota d'implementació: fins Gecko 1.9.2 inclosos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement (en-US) per aquest element.

Veure