<element>

Nota: Aquest element s'ha eliminat de l'especificació. Vegeu això per més informació de l'editor de l'especificació.

Resum

L'element HTML <element>  s'utilitza per definir nous elements DOM personalitzats.

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

Exemples

El text va aquí.

Més text va aquí.

Especificacions

L'element <element> es torbava antigament dins d'un esborrany de l'especificació de Elements personalitzats però s'ha eliminat.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic ? ? ? ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ?

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,