Primers passos
Una introducció a AJAX.

El JavaScript asincrònic i XML, (Asynchronous JavaScript and XML, AJAX, en anglès), no és una tecnologia per si mateixa, sinó un terme que descriu una «nova aproximació» davant de tecnologies ja existents com ara: HTML o XHTML, fulls d'estil en cascada, JavaScript, el model d'objectes de document, XML, XSLT, i l'l'objecte XMLHttpRequest. En combinar-les totes en el model d'AJAX, les aplicacions web poden fer actualitzacions ràpides i incrementals de la interfície d'usuari sense que calgui tornar a actualitzar la pàgina des del navegador. Això fa que l'aplicació respongui més ràpidament a les accions de l'usuari.

Documentació d'AJAX

AJAX:Primers passos
Aquest article us guiarà a través dels principis bàsics d'AJAX i amb dos pràctics exemples per a anar per feina.
Notes sobre AJAX
Col·lecció d'apunts sobre AJAX.

Temes relacionats

HTML, XHTML, CSS, DOM, JavaScript, XML, XMLHttpRequest, XSLT, DHTML

Categories

Interwiki Language Links

 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: chrisdavidmills, moluxs, Oriolm, Toniher
Last updated by: moluxs,