AJAX

 

Primers passos
Una introducció a AJAX.

El JavaScript asincrònic i XML, (Asynchronous JavaScript and XML, AJAX, en anglès), no és una tecnologia per si mateixa, sinó un terme que descriu una «nova aproximació» davant de tecnologies ja existents com ara: HTML o XHTML, fulls d'estil en cascada, JavaScript, el model d'objectes de document, XML, XSLT, i l'l'objecte XMLHttpRequest. En combinar-les totes en el model d'AJAX, les aplicacions web poden fer actualitzacions ràpides i incrementals de la interfície d'usuari sense que calgui tornar a actualitzar la pàgina des del navegador. Això fa que l'aplicació respongui més ràpidament a les accions de l'usuari.

Documentació d'AJAX

AJAX:Primers passos
Aquest article us guiarà a través dels principis bàsics d'AJAX i amb dos pràctics exemples per a anar per feina.
Notes sobre AJAX
Col·lecció d'apunts sobre AJAX.

Temes relacionats

HTML, XHTML, CSS, DOM, JavaScript, XML, XMLHttpRequest, XSLT, DHTML

Categories

Interwiki Language Links