margin-trim

La propietat margin-trim permet al contenidor retallar els marges dels seus fills on s'adhereixen a les vores del contenidor.

Sintaxi

none
Els marges no són retallats pel contenidor.
in-flow

Per a les caixes in-flow contingudes per aquesta caixa, els marges block-axis adjacents a les vores de la caixa estan truncats a zero.

També trunca qualsevol marge col·lapsat amb aquest marge.

all
Retalla els marges de les caixes in-flow i floats, els marges dels quals coincideixen amb la vora del contingut del contenidor.

Definició formal

Initial valuenone
Applies toBlock containers and multi-column containers. It also applies to ::first-letter and ::first-line.
Inheritedno
Computed valuecom s'especifica
Animation typediscrete

Sintaxi formal

none | in-flow | all

Exemples

Ús bàsic

Una vegada que es doni suport a aquesta propietat, probablement funcionarà així::

Quan tinguem un contenidor amb alguns fills en línia i vulguem posar un marge entre cada fill, però no interferir amb l'espaiat al final de la fila, podem fer una cosa així:

article {
 background-color: red;
 margin: 20px;
 padding: 20px;
 display: inline-block;
}

article > span {
 background-color: black;
 color: white;
 text-align: center;
 padding: 10px;
 margin-right: 20px;
}

El problema aquí és que acabaríem amb 20px massa espaiat a la dreta de la fila, així que tal vegada fariem això per a arreglar-ho:

span:last-child {
 margin-right: 0;
}

√Čs un dolor haver d'escriure una altra norma per a aconseguir-lo, i tampoc √©s molt flexible. En lloc d'aix√≤, margin-trim podria arreglar-ho:

 article {
 margin-trim: in-flow;
 ...
}

Especificacions

Especificacions Estat
CSS Box Model Module Level 4
The definition of 'margin-trim' in that specification.
Editor's Draft

Compatibilitat amb el navegador

BCD tables only load in the browser

Veure també