MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Selectors de fills

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

El combinador > separa dos selectors i la coincidència és només amb els elements que coincideixen amb el segon selector que són fills directes dels elements que coincideixen amb el primer. Per contra, quan dos selectors es combinen amb el selector descendent, l'expressió del selector combinat coincideix amb els elements que coincideixen amb el segon selector per al qual hi ha un element ancestre igual que pel primer selector, sense importar el nombre de "salts" fins al DOM.

Sintaxi

selector1 > selector2 { style properties }

Exemple

span { background-color: white; }
div > span {
  background-color: DodgerBlue;
}
<div>
  <span>Span #1, in the div.
    <span>Span #2, in the span that's in the div.</span>
  </span>
</div>
<span>Span #3, not in the div at all.</span>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of 'child combinator' in that specification.
Working Draft  
Selectors Level 3
The definition of 'child combinators' in that specification.
Recommendation Sense canvis
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'child selectors' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) 7.0 (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ?

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,