MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

El combinador descendent - en general representat per sol caràcter únic d'espai ( ) - combina dos selectors de tal manera que els elements coincidents pel segon selector se seleccionen si tenen un element ancestre que coincideixi amb el primer selector. Els selectors que utilitzen un combinador descendent s'anomenen selectors de descendents.

El combinador descendent és tècnicament un o més caràcters d'espais en blanc CSS - el caràcter d'espai i/o un dels quatre caràcters de control: retorn de carro, avanç de pàgina, nova línia i caràcters de tabulació - entre dos selectors en absència d'un altre combinador. A més, els caràcters d'espai en blanc de les que es compon el combinador poden contenir qualsevol nombre de comentaris CSS.

La naturalesa abstracta d'aquest combinador el fa diferent dels altres combinadors estandarditzats ja que aquests combinadors estan representats per una seqüència de caràcters finits diferents. Aquesta inconsistència es va tractar afegint un combinador descendent redundant representat per dos caràcters, més gran que  (>>), amb seqüència, donant-li una forma que és particularment similar a la del combinador fill, que comparteix una funció similar.

Sintaxi

selector1 selector2 { /* property declarations */ }
selector1 >> selector2 { /* property declarations */ }

Exemple

li {
 list-style-type: disc;
}

li li {
 list-style-type: circle;
}
<ul>
 <li>
  <div>Item 1</div>
  <ul>
   <li>Subitem A</li>
   <li>Subitem B</li>
  </ul>
 </li>
 <li>
  <div>Item 2</div>
  <ul>
   <li>Subitem A</li>
   <li>Subitem B</li>
  </ul>
 </li>
</ul>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of 'descendant combinator' in that specification.
Working Draft >> introduït com combinador descendent a més de l'espai en blanc com combinador.
Selectors Level 3
The definition of 'descendant combinator' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'descendant selectors' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 1
The definition of 'contextual selectors' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
>> form No support No support No support No support 10
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ?

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,