MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Selectors de Tipus

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

Els selectors de tipus CSS fan coincidir elements pel nom de node. Només s'utilitza, per tant, un selector de tipus per a un determinat nom de node seleccionant tots els elements d'aquest tipus, és a dir, amb aquest nom de node - en el document.

Sintaxi

element { style properties }

Exemple

CSS

span {
  background-color: DodgerBlue;
  color: #ffffff;
}

HTML

<span>Here's a span with some text.</span>
<p>Here's a p with some text.</p>
<span>Here's a span with more text.</span>

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of 'Type (tag name) selector' in that specification.
Working Draft Sense canvis
Selectors Level 3
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation Sense canvis
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 1
The definition of 'type selectors' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ? ?

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,