Selectors de Classe

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

En un document HTML, els selectors de classe CSS han de coincidir amb un element basat en el contingut de l'atribut de classe de l'element. L'atribut class es defineix com una llista d'elements separats per espais i un d'aquests elements ha de coincidir exactament amb el nom de la classe donada al selector.

Sintaxi

.classname { style properties }

Recordeu que això és equivalent al següent attribute selector:

[class~=classname] { style properties }

Exemple

CSS

span.classy {
  background-color: DodgerBlue;
}

HTML

<span class="classy">Here's a span with some text.</span>
<span>Here's another.</span>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of 'class selectors' in that specification.
Working Draft Sense canvis
Selectors Level 3
The definition of 'class selectors' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'child selectors' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 1
The definition of 'child selectors' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ? ?

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,