MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

Un asterisc (*) és el selector universal CSS. Coincideix amb un únic element de qualsevol tipus. Ometent l'asterisc amb selectors simples té el mateix efecte. Per exemple, *.warning i .warning es consideren iguals.

En CSS 3, l'asterisc es pot usar en combinació amb els espais de noms:

  • ns|* - coincideix amb tots els elements del espai de noms ns
  • *|* - coincideix amb tots els elements
  • |* - coincideix amb tots els elements sense cap espai de noms declarat

Exemples

* [lang^=en] {
  color:green;
}

*.warning {
  color:red;
}

*#maincontent {
  border: 1px solid blue;
}
<p class="warning">
  <span lang="en-us">A green span</span> in a red paragraph.
</p>
<p id="maincontent" lang="en-gb">
  <span class="warning">A red span</span> in a green paragraph.
</p>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of 'universal selector' in that specification.
Working Draft Sense canvis
Selectors Level 3
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Comportament definit pel que fa als espais de noms i afegint que ometent el selector està permès dins dels pseudo-elements
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 7 (Yes) (Yes)
Combinació amb suport d'espai de noms (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9 8 1.3
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? 1.0 (1) ? ? ?
Combinació amb suport d'espai de noms ? ? ? ? ? ?

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,