Referéncia CSS

Utilitzeu aquesta referència CSS per explorar un índex alfabètic de totes les propietats CSS estàndard , pseudo-classes, pseudo-elements, tipus de dades, i regles-at. També podeu explorar una llista de tots els  selectors CSS organitzats per tipus i una llista de conceptes clau CSS. També s'inclou una breu referència DOM-CSS / CSSOM.

Sintaxi de regla bàsica

Sintaxi de regla d'estil

selectorlist {
  property: value;
  [more property:value; pairs]
}

... where selectorlist is: selector[:pseudo-class] [::pseudo-element] [, more selectorlists]

See selector, pseudo-class, pseudo-element lists below.

Exemples de regla d'estil

strong {
  color: red;
}

div.menu-bar li:hover > ul {
  display: block;
}

Per a una introducció a nivell de principiant a la sintaxi de selectors CSS, consulteu aquest tutorial. Tingueu en compte que qualsevol error de sintaxi CSS en una definició de regla invalida tota la regla. Les regles no vàlides són ignorades pel navegador. Tingueu en compte que les definicions de la regla CSS són totalment basades en text (ASCII), mentre que DOM-CSS / CSSOM (el sistema de gestió de regles) està basat en objectes.

Sintaxi de regla-At (At-rule)

As the structure of at-rules varies widely, please see At-rule to find the syntax of the specific one you want.

Índex de paraules clau (Keyword)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZOthers

Selectors

Selectors Bàsics

Combinadors

Pseudo-classes

Pseudo-elements

Conceptes

Sintaxi i semàntica

Valors

Disseny

DOM-CSS / CSSOM

Tipus d'objectes principals

Mètodes importants

Vegeu també