Combinador de fills

El combinador de fills (>) es col·loca entre dos selectors CSS. Solament coincideix amb aquells elements que coincideixen amb el segon selector que són fills d'elements que coincideixen amb el primer.

/* Enumera els elements que són fills de la llista "my-things" */
ul.my-things > li {
  margin: 2em;
}

Els elements que coincideixin amb el segon selector han de ser els fills immediats dels elements que coincideixin amb el primer selector. Això és més estricte que el selector descendent, que coincideix amb tots els elements que coincideixen amb el segon selector per al qual existeix un element ancestral coincident amb el primer selector, independentment de la quantitat de "salts" en el DOM

Sintaxi

selector1 > selector2 { style properties }

Exemple

CSS

span {
  background-color: white;
}

div > span {
  background-color: DodgerBlue;
}

HTML

<div>
  <span>Span #1, in the div.
    <span>Span #2, in the span that's in the div.</span>
  </span>
</div>
<span>Span #3, not in the div at all.</span>

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of 'child combinator' in that specification.
Working Draft  
Selectors Level 3
The definition of 'child combinators' in that specification.
Recommendation Sense canvis
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'child selectors' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) 7.0 (Yes) (Yes)
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) ? ? ? ?