::-ms-track

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

El pseudo-element CSS ::-ms-track representa la "pista" (la ranura en la qual llisca l'indicador) d'un <input> de type="range".

Especificacions

No forma part de cap especificació.

Microsoft una descripció en MSDN .

Vegeu també