MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Sumari

El pseudo-element CSS ::-ms-fill representa la porció emplenada d'un element <progress>. Aquest pseudo-element no és estàndard i específic de Internet Explorer 10+, d'aquí el prefix del proveidor.

Sintaxi

::-ms-fill { style properties }

Especificacions

No forma part de cap especificació. Microsoft té una descripció en MSDN.

Exemple

Contingut CSS

progress::-ms-fill {
  background-color: orange;
}

Contingut HTML

<progress value="10" max="50">

Sortida

Una barra de progrés a través d'aquest estil podria ser com això:

Progress Bar with Orange Fill

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support No support 10.0 No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support ? No support No support

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,