::-ms-fill

This is an archived page. It's not actively maintained.

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

El pseudo-element CSS ::-ms-fill representa la porció emplenada d'un element <progress>. Aquest pseudo-element no és estàndard i específic de Internet Explorer 10+, d'aquí el prefix del proveidor.

Sintaxi

::-ms-fill

Especificacions

No forma part de cap especificació. Microsoft té una descripció en MSDN.

Exemple

HTML

<progress value="10" max="50">

CSS

progress::-ms-fill {
  background-color: orange;
}

Resultat

Una barra de progrés que utilitzi aquest estil pot semblar una cosa així:

Progress Bar with Orange Fill

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support (Yes) No support 10.0 No support No support
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support (Yes) No support ? No support No support

Vegeu també