Animacions avançades

En l'últim capítol vam fer algunes animacions bàsiques i vam conèixer maneres de fer moure les coses. En aquesta part veurem més d'a prop el moviment en si i afegirem una mica de física per fer que les nostres animacions siguin més avançades.

Dibuixar una bola

Usarem una bola per als nostres estudis d'animació, així que primer dibuixarem aquesta bola sobre el llenç. El següent codi ens configurarà.

<canvas id="canvas" width="600" height="300"></canvas>

Com és habitual, primer necessitem un context de dibuix. Per dibuixar la bola, hem crear un objecte ball que contingui propietats i un mètode draw() per pintar-la sobre el llenç.

var canvas = document.getElementById('canvas');
var ctx = canvas.getContext('2d');

var ball = {
 x: 100,
 y: 100,
 radius: 25,
 color: 'blue',
 draw: function() {
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(this.x, this.y, this.radius, 0, Math.PI * 2, true);
  ctx.closePath();
  ctx.fillStyle = this.color;
  ctx.fill();
 }
};

ball.draw();

Aquí no hi ha res especial, la bola és en realitat un cercle senzill i es dibuixa amb l'ajuda del mètode arc().

Afegir velocitat

Ara que tenim la bola, estem preparats per afegir una animació bàsica tal com hem après en l'últim capítol d'aquest tutorial. Novament, window.requestAnimationFrame() ens ajuda a controlar l'animació. La bola es mou en afegir un vector de velocitat a la posició. Per a cada fotograma, també clear el llenç per eliminar cercles antics de fotogrames anteriors.

var canvas = document.getElementById('canvas');
var ctx = canvas.getContext('2d');
var raf;

var ball = {
 x: 100,
 y: 100,
 vx: 5,
 vy: 2,
 radius: 25,
 color: 'blue',
 draw: function() {
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(this.x, this.y, this.radius, 0, Math.PI * 2, true);
  ctx.closePath();
  ctx.fillStyle = this.color;
  ctx.fill();
 }
};

function draw() {
 ctx.clearRect(0,0, canvas.width, canvas.height);
 ball.draw();
 ball.x += ball.vx;
 ball.y += ball.vy;
 raf = window.requestAnimationFrame(draw);
}

canvas.addEventListener('mouseover', function(e) {
 raf = window.requestAnimationFrame(draw);
});

canvas.addEventListener('mouseout', function(e) {
 window.cancelAnimationFrame(raf);
});

ball.draw();

Límits

Sense cap prova de col·lisió de límits, la nostra bola surt ràpidament del llenç. Hem de comprovar si la posició x i y de la bola està fora de les dimensions del llenç i invertir la direcció dels vectors de velocitat. Per fer-ho, afegim les següents comprovacions al mètode draw:

if (ball.y + ball.vy > canvas.height || ball.y + ball.vy < 0) {
 ball.vy = -ball.vy;
}
if (ball.x + ball.vx > canvas.width || ball.x + ball.vx < 0) {
 ball.vx = -ball.vx;
}

Primera demostració

Vegem com es veu en acció fins ara. Movem el ratolí en el llenç per iniciar l'animació.

Acceleració

Per fer el moviment més real, es pots jugar amb la velocitat d'aquesta manera, per exemple:

ball.vy *= .99;
ball.vy += .25;

Això retarda la velocitat vertical de cada fotograma, de manera que la bola només rebotarà en el sòl al final.

Efecte cua

Fins ara, hem utilitzat el mètode clearRect per esborrar fotogrames anteriors. Si reemplacem aquest mètode per un semi-transparent fillRect, es pot crear fàcilment un efecte cua.

ctx.fillStyle = 'rgba(255, 255, 255, 0.3)';
ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

Afegir control al ratolí

Per tenir una mica de control sobre la bola, podem fer que segueixi al ratolí usant l'esdeveniment mousemove, per exemple. L'esdeveniment click allibera la bola i la deixa rebotar de nou.

var canvas = document.getElementById('canvas');
var ctx = canvas.getContext('2d');
var raf;
var running = false;

var ball = {
 x: 100,
 y: 100,
 vx: 5,
 vy: 1,
 radius: 25,
 color: 'blue',
 draw: function() {
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(this.x, this.y, this.radius, 0, Math.PI * 2, true);
  ctx.closePath();
  ctx.fillStyle = this.color;
  ctx.fill();
 }
};

function clear() {
 ctx.fillStyle = 'rgba(255, 255, 255, 0.3)';
 ctx.fillRect(0,0,canvas.width,canvas.height);
}

function draw() {
 clear();
 ball.draw();
 ball.x += ball.vx;
 ball.y += ball.vy;

 if (ball.y + ball.vy > canvas.height || ball.y + ball.vy < 0) {
  ball.vy = -ball.vy;
 }
 if (ball.x + ball.vx > canvas.width || ball.x + ball.vx < 0) {
  ball.vx = -ball.vx;
 }

 raf = window.requestAnimationFrame(draw);
}

canvas.addEventListener('mousemove', function(e) {
 if (!running) {
  clear();
  ball.x = e.clientX;
  ball.y = e.clientY;
  ball.draw();
 }
});

canvas.addEventListener('click', function(e) {
 if (!running) {
  raf = window.requestAnimationFrame(draw);
  running = true;
 }
});

canvas.addEventListener('mouseout', function(e) {
 window.cancelAnimationFrame(raf);
 running = false;
});

ball.draw();

Moure la bola amb el ratolí i allibera-la amb un clic.

Escapada

Aquest breu capítol només explica algunes tècniques per crear animacions més avançades. Hi ha molts més! Què tal afegir una paleta, alguns maons, i convertir aquesta demostració en un joc Escapada? Consulta la nostra àrea de desenvolupament de jocs per veure més articles relacionats amb els jocs.

Vegeu també