mozilla

Revision 437987 of MDN:Com ajudar

 • Revision slug: Projecte:Com_Ajudar
 • Revision title: MDN:Com ajudar
 • Revision id: 437987
 • Created:
 • Creator: Michael_Knight
 • Is current revision? No
 • Comment
Tags: 

Revision Content

Començant
Voleu ajudar a fer que el MDC sigui fins i tot millor? aquí trobareu com començar.

El Mozilla Developer Network (MDN) dóna suport al creixement i desenvolupament del Firefox i la web, proveint una informació comprensiva, acurada, i actualitzada de Firefox, Mozilla, i tecnologies de desenvolupament. Mozilla Documentation Center (MDC) és la secció de documentació de MDN.

Si esteu cercant ajut tècnic, proveu de navegar or cercar pel lloc websearch.

Les preguntes tècniques, haurien de ser adreçades a un dels  fòrums de desenvolupament de Mozilla.

Les preguntes d'usuari es poden fer a un dels fòrums de suport de l'usuari final.

He trobat alguna informació errònia o desfasada. Què hauria de fer?

Idealment, seria millor corregir-la direcatment. MDC és després de tot, una wiki. Per errors tipogràfics i d'altres coses menors, realment és més ràpid corregir-los que explicar-los a algú.

Però això no sempre és realista. Tal vegada heu anat al MDC per trobar ràpidament alguna informació mentre estaveu enmig de qualsevol altra tasca, i no voleu interrompre el vostre flux de treball. O potser voleu dir que quelcom no és correcte, però no sabeu quina és la informació correcta. Hi ha unes quantes maneres per assenyalar un problema per tal que sigui feliçment corregit per algú altre, incloent-hi Bugzilla i etiquetatge.

Bugzilla

Si no sabeu què és Bugzilla,  podeu ignorar aquesta secció. Si sou de la mena de persones que viu i respira a Bugzilla, podeu emplenar un document d'error. Useu aquests valor de camp:

classificació
Altres
producte
 Documentació desenvolupador
URL
La pàgina on heu trobat el problema
Descripció
Tot el que en sapigueu, o tot el que tingueu temps, sobre el problema, i on trobar la informació correcta. Això pot incloure gent ("parlar amb tal i qual"), així com enllaços a Web.

Etiquetatge

Si no sou un expert en Bugzilla, podeu utilitzar etiquetes dins de MDC per assenyalar problemes. Aquí hi ha algunes de les etiquetes que usem, i els seus significats:

 • NeedsMarkupWork: el formatatge no és estàndard o no és consistent amb altres pàgines.
 • NeedsExample: necessita un o més exemples de codi il·lustratiu de l'ítem documentat.
 • NeedsContent: l'ítem és incomplet i necessita ser emplenat.
 • NeedsJSVersion: necessita informació sobre la versió de JavaScript i EcmaScript el primer cop que apareix aquest ítem.
 • NeedsBrowserCompatibility: necessita una taula de compatibilitat del navegador o bé necessita que s'empleni la taula.
 • MakeBrowserAgnostic: l'article està escrit enfocat en Gecko, mentre que actualment és una funció o característica estàndard, la qual hauria de ser reescrita per ser genèrica.

Per afegir etiquetes

 1. Entreu en MDN.
 2. Cliqueu a Edit per entrar en mode d'edició.
 3. Desplaceu-vos cap al final de la pàgina.
 4. En la caixa d'etiquetes, teclegeu l'etiqueta que voleu afegir. Les etiquetes poden contenir espais.
 5. Premeu Entrar per acceptar l'etiqueta.
 6. Cliqueu a Desar Canvis quan ho hagueu fet.

Per eliminar etiquetes

 1. Entreu en MDN.
 2. Cliqueu a Edit per entrar en mode d'edició.
 3. Desplaceu-vos cap al final de la pàgina.
 4. Cliqueu l'X que hi ha a continució de l'etiqueta que voleu esborrar.
 5. Clicar a Desar Canvis quan hagueu acabat.

Vull capbussar-m'hi!

Si voleu ajudar a fer que el contingut de MDC sigui millor, hi ha diverses maneres de contribuir-hi. Podeu escriure contingut nou, copiar-editar i corregir material existent, o traduir material en nous llenguatges. Vegeu Començant per més detalls.

 

Revision Source

<div class="callout-box">
 <strong><a href="/docs/Project:Getting_started">Començant</a></strong><br />
 Voleu ajudar a fer que el MDC sigui fins i tot millor? aquí trobareu com començar.</div>
<div>
 <p>El <strong>Mozilla Developer Network</strong> (MDN) dóna suport al creixement i desenvolupament del Firefox i la web, proveint una informació comprensiva, acurada, i actualitzada de Firefox, Mozilla, i tecnologies de desenvolupament. Mozilla Documentation Center (MDC) és la secció de documentació de MDN.</p>
 <p>Si esteu cercant ajut tècnic, proveu de <a href="/docs" title="en">navegar</a> or cercar <a href="/search" title="Special:Nutch">pel lloc web</a>search.</p>
 <p>Les preguntes tècniques, haurien de ser adreçades a un dels&nbsp; <a href="http://www.mozilla.org/community/developer-forums.html">fòrums de desenvolupament de Mozilla.</a></p>
 <p>Les preguntes d'usuari es poden fer a un dels&nbsp;<a href="http://www.mozilla.org/support">fòrums de suport de l'usuari final</a>.</p>
 <h2 id="He_trobat_alguna_informaci.C3.B3_err.C3.B2nia_o_desfasada._Qu.C3.A8_hauria_de_fer.3F">He trobat alguna informació errònia o desfasada. Què hauria de fer?</h2>
 <p>Idealment, seria millor corregir-la direcatment. MDC és després de tot, una wiki. Per errors tipogràfics i d'altres coses menors, realment és més ràpid corregir-los que explicar-los a algú.</p>
 <p>Però això no sempre és realista. Tal vegada heu anat al MDC per trobar ràpidament alguna informació mentre estaveu enmig de qualsevol altra tasca, i no voleu interrompre el vostre flux de treball. O potser voleu dir que quelcom no és correcte, però no sabeu quina és la informació correcta. Hi ha unes quantes maneres per assenyalar un problema per tal que sigui feliçment corregit per algú altre, incloent-hi Bugzilla i etiquetatge.</p>
 <h3 id="Bugzilla">Bugzilla</h3>
 <p>Si no sabeu què és Bugzilla,&nbsp; podeu ignorar aquesta secció. Si sou de la mena de persones que viu i respira a Bugzilla, podeu <a href="https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi?product=Developer%20Documentation">emplenar un document d'error</a>. Useu aquests valor de camp:</p>
 <dl>
  <dt>
   classificació</dt>
  <dd>
   Altres</dd>
  <dt>
   producte</dt>
  <dd>
   &nbsp;Documentació desenvolupador</dd>
  <dt>
   URL</dt>
  <dd>
   La pàgina on heu trobat el problema</dd>
  <dt>
   Descripció</dt>
  <dd>
   Tot el que en sapigueu, o tot el que tingueu temps, sobre el problema, i on trobar la informació correcta. Això pot incloure gent ("parlar amb tal i qual"), així com enllaços a Web.</dd>
 </dl>
 <h3 id="Etiquetatge">Etiquetatge</h3>
 <p>Si no sou un expert en Bugzilla, podeu utilitzar etiquetes dins de MDC per assenyalar problemes. Aquí hi ha algunes de les etiquetes que usem, i els seus significats:</p>
 <ul>
  <li><strong>NeedsMarkupWork</strong>: el formatatge no és estàndard o no és consistent amb altres pàgines.</li>
  <li><strong>NeedsExample</strong>: necessita un o més exemples de codi il·lustratiu de l'ítem documentat.</li>
  <li><strong>NeedsContent</strong>: l'ítem és incomplet i necessita ser emplenat.</li>
  <li><strong>NeedsJSVersion</strong>: necessita informació sobre la versió de JavaScript i EcmaScript el primer cop que apareix aquest ítem.</li>
  <li><strong>NeedsBrowserCompatibility</strong>: necessita una taula de compatibilitat del navegador o bé necessita que s'empleni la taula.</li>
  <li><strong>MakeBrowserAgnostic</strong>: l'article està escrit enfocat en Gecko, mentre que actualment és una funció o característica estàndard, la qual hauria de ser reescrita per ser genèrica.</li>
 </ul>
 <div class="table-layout">
  <h4 id="Per_afegir_etiquetes">Per afegir etiquetes</h4>
  <ol>
   <li>Entreu en MDN.</li>
   <li>Cliqueu a Edit per entrar en mode d'edició.</li>
   <li>Desplaceu-vos cap al final de la pàgina.</li>
   <li>En la caixa d'etiquetes, teclegeu l'etiqueta que voleu afegir. Les etiquetes poden contenir espais.</li>
   <li>Premeu Entrar per acceptar l'etiqueta.</li>
   <li>Cliqueu a Desar Canvis quan ho hagueu fet.</li>
  </ol>
  <h4 id="Per_eliminar_etiquetes">Per eliminar etiquetes</h4>
  <ol>
   <li>Entreu en MDN.</li>
   <li>Cliqueu a Edit per entrar en mode d'edició.</li>
   <li>Desplaceu-vos cap al final de la pàgina.</li>
   <li>Cliqueu l'X que hi ha a continució de l'etiqueta que voleu esborrar.</li>
   <li>Clicar a Desar Canvis quan hagueu acabat.</li>
  </ol>
 </div>
 <!--
 <h2 id="Talk_pages">Talk pages</h2>
 <p>Sometimes just adding a tag does not provide sufficient information about a problem for someone else to fix it. You can use the Talk page associated with a content page on MDC to explain more.</p>
 <p>To edit a Talk page:</p>
 <ol>
  <li>In the upper right corner of the page (beneath the MDN header), click This page &gt; Talk page. The corresponding Talk page opens.</li>
  <li>Click the Edit button. The page editor opens.</li>
  <li>Type your comment, explaining what needs to be fixed about the content page.</li>
  <li>Use four tildes in a row (<span class="nowiki">~~~~</span>) to insert a timestamp with your user ID. This tells other people who left the comment, and when.</li>
  <li>Click Save in the editor toolbar when you are done.</li>
 </ol>
-->
 <h2 id="Vull_capbussar-m'hi!">Vull capbussar-m'hi!</h2>
 <p>Si voleu ajudar a fer que el contingut de MDC sigui millor, hi ha diverses maneres de contribuir-hi. Podeu escriure contingut nou, copiar-editar i corregir material existent, o traduir material en nous llenguatges. Vegeu <a href="/Project:en/Getting_started" title="Project:en/Getting_started">Començant</a> per més detalls.</p>
</div>
<div class="cleared topicpage-table">
 <div class="section">
  <h2 class="Documentation" id="Documentation" name="Documentation">Documentació sobre documentació de MDN</h2>
  <dl>
   <dt>
    Lists</dt>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Documentation_Wishlist">Documentació llista de desitjos</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:To-do_list">Editant/revisió llista per fer</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Existing_Content">Llista de migració</a></dd>
   <dd>
    <a href="http://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?keywords=dev-doc-needed">Llista de Bugzilla necessita-doc</a> i&nbsp; <a href="/en-US/docs/Project:Notes_on_doc-needed_bugs">notes a necessita-doc errades</a></dd>
  </dl>
  <dl>
   <dt>
    Guies</dt>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Getting_started">Començant</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:MDC_style_guide">Guia d'estil</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Topic_drivers">Conductors de temes</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Page_Naming_Guide">Guia de nomenament de pàgines</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Tracking_documentation_issues">Seguint documentació de feines</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Writing_interface_reference_documentation">Escrivint documentació de referència d'interfície</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Compatibility_tables">Taules de compatibilitat</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Disambiguation">Pàgines de desambiguació</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Localization_Projects">Començant una nova localització de MDC</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Newsgroup_summaries">Creant summaris de grups de notícies</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Creating_FAQs">Creant PMFs</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Copyrights">Drets de Còpia i llicències</a></dd>
  </dl>
  <dl>
   <dt>
    Referències</dt>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:MDC_style_guide">Guia d'estil de MDC</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:MDC_editor_guide">Guia de l'editor de MDC</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Custom_CSS_Classes">Classes a mida de CSS</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Custom_Templates">Plantilles a mida</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:External_Redirects">Redireccionament extern</a></dd>
   <dd>
    <a href="/en-US/docs/Project:Needs_Redirect">Necessita redireccionament</a></dd>
  </dl>
  <p><span class="alllinks"><a href="/Special:Tags" title="Site Tags">Veure-ho tot...</a></span></p>
 </div>
 <div class="section">
  <h2 class="Community" id="Community" name="Community">uniu-vos a la comunitat de MDN</h2>
  <div class="note">
   Per a discussions tècniques sobre tecnologia de Mozilla, si us plau usi <a class="external" href="http://www.mozilla.org/community/developer-forums.html">un dels fòrums de desenvolupament de Mozilla</a>.</div>
  <p>Podeu regir i penjar discussions sobre documentació de MDN:<br />
   {{ DiscussionList("dev-mdc", "mozilla.dev.mdc") }}</p>
  <ul>
   <li><a class="link-irc" href="irc://irc.mozilla.org/devmo">#devmo a irc.mozilla.org</a></li>
   <li><a class="link-mailto" href="mailto:eshepherd@mozilla.com">Eric Shepherd, Developer Documentation Lead</a></li>
   <li><a href="/en-US/docs/Project:Promote_MDC">Promoveu MDC</a></li>
  </ul>
  <h2 class="Tools" id="Tools" name="Tools">Eines</h2>
  <ul>
   <li><a href="http://spellbound.sourceforge.net/">Extensió de Firefox Spellbound comprovador de correcció d'escriptura</a></li>
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/mdn-interface-documentation-ge/?src=api" title="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/mdn-interface-documentation-ge/? data-cke-saved-src=api src=api">Interfície generadora de documentació de MDN</a></li>
  </ul>
  <h2 class="Related_Topics" id="Related_Topics" name="Related_Topics">Temes relacionats</h2>
  <ul>
   <li><a href="/en-US/docs/Project:Frequently_Asked_Questions">MDC PMF</a></li>
   <li><a href="/Special:Tags?tag=MDC_Project&amp;language=en" title="Special:Tags?tag=MDC Project&amp;language=en">Pàgines del projecte MDC</a></li>
  </ul>
 </div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision