mozilla

Compare Revisions

MDN:Com ajudar

Change Revisions

Revision 437983:

Revision 437983 by Michael_Knight on

Revision 437987:

Revision 437987 by Michael_Knight on

Title:
MDN:Com ajudar
MDN:Com ajudar
Slug:
Projecte:Com_Ajudar
Projecte:Com_Ajudar
Content:

Revision 437983
Revision 437987
n16        Si esteu cercant ajut tècnic, proveu de <a href="/docs" tn16        Si esteu cercant ajut tècnic, proveu de <a href="/docs" t
>itle="en">navegar</a> or cercar <a href="/search" title="Special:>itle="en">navegar</a> or cercar <a href="/search" title="Special:
>Nutch">pel lloc web</a>.>Nutch">pel lloc web</a>search.
n28        Idealment, seria millor si poguessiu simplement corregir-n28        Idealment, seria millor corregir-la direcatment. MDC és d
>la. MDC és després de tot, una wiki. Per errors tipogràfics i d'a>esprés de tot, una wiki. Per errors tipogràfics i d'altres coses 
>ltres coses menors, realment és més ràpid corregir-los que explic>menors, realment és més ràpid corregir-los que explicar-los a alg
>ar-los a algú.>ú.
t37        Si no sabeu què és Bugzilla,&nbsp; podeu ignorar amb segut37        Si no sabeu què és Bugzilla,&nbsp; podeu ignorar aquesta 
>retat aquesta secció. Si sou de la mena de persones que viu i res>secció. Si sou de la mena de persones que viu i respira a Bugzill
>pira a Bugzilla, podeu <a href="https://bugzilla.mozilla.org/ente>a, podeu <a href="https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi?prod
>r_bug.cgi?product=Developer%20Documentation">emplenar un document>uct=Developer%20Documentation">emplenar un document d'error</a>. 
> d'error</a>. Useu aquests valor de camp:>Useu aquests valor de camp:

Back to History