mozilla
Your Search Results

  Quant a

  Benvinguts al Centre de Desenvolupament de Mozilla ( o MDC, de l'anglès Mozilla Developer Center ). També conegut com «Devmo» (contracció de DEVeloper.Mozilla.Org), aquest lloc ha estat pensat per a ser un recurs complet, usable, acurat i plenament valuós per als desenvolupadors web.

  Història del projecte

  El Centre de Desenvolupament de Mozilla va nàixer cap a començaments del 2005, quan la Fundació Mozilla va obtenir una llicència d'AOL per a utilitzar el contingut original de DevEdge. Gràcies a l'ajuda de voluntaris, va revisar-se i migrar-se tot allò encara útil a les pàgines d'aquest wiki, pensant que fos fàcil d'actualitzar i mantenir.

  Des de llavors, el projecte ha continuat creixent i ara ha esdevingut un nexe central per a tota la documentació relacionada amb el projecte Mozilla i la seua tecnologia. Amb el temps, s'espera que també pugui ser un recurs de referència diària per als dissenyadors web, els desenvolupadors d'aplicacions, extensions i temes.

  La versió catalana naix el juny del mateix any amb l'objectiu de respondre al creixent interès en la comunitat catalana per aquests temes i proporcionar-ne el màxim d'informació en aquesta llengua.

  Com ajudar-hi

  Hi ha diferents formes de fer-ho:

  1. Traduir la documentació existent en altres llengües.

  2. Crear nous articles o fer referències a recursos relacionats a la xarxa.

  3. Corregir els errors tècnics que hi podeu trobar d'acord amb la vostra experiència.

  4. Millorar-ne la qualitat, amb un millor estil, gràmatica o corregint aquelles faltes que hi pugueu trobar.

  Document Tags and Contributors

  Tags: 
  Contributors to this page: Toniher, teoli
  Last updated by: teoli,