El nostre objectiu és documentar tot el Open Web així com les tecnologies de Mozilla. La taula següent proporciona una visió general del nostre progrés, així com enllaços a detalls addicionals. Si acabeu d'iniciar-vos com a col·laborador, consulteu la nostra guia d'introducció.

També podeu compartir o promocionar aquesta pàgina: arewedocumentedyet.com

Section Pages No tags Needs* tags Editorial reviews Technical reviews Outdated pages Dev-doc-needed bugs Documentation requests
API: CSSOM 146 n/a 42 (29%) 34 (24%) 55 (38%) 0 (0%) 7 (5%) 7 (5%)
API: Canvas 130 n/a 0 (0%) 5 (4%) 4 (4%) 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
API: DOM 684 n/a 74 (11%) 49 (8%) 140 (21%) 24 (4%) 224 (33%) 51 (8%)
API: Device API 101 n/a 35 (35%) 7 (7%) 15 (15%) 14 (14%) 68 (68%) 3 (3%)
API: File API 35 n/a 2 (6%) 3 (9%) 3 (9%) 0 (0%) n/a 7 (20%)
API: Firefox OS APIs 28 n/a 4 (15%) 0 (0%) 2 (8%) 15 (54%) n/a n/a
API: HTML API 453 n/a 126 (28%) 48 (11%) 120 (27%) 14 (4%) 70 (16%) 14 (4%)
API: IndexedDB 104 n/a 2 (2%) 3 (3%) 6 (6%) 0 (0%) 4 (4%) 16 (16%)
API: SVG API 142 n/a 106 (75%) 1 (1%) 7 (5%) 2 (2%) n/a 6 (5%)
API: ServiceWorkers 118 n/a 7 (6%) 5 (5%) 14 (12%) 0 (0%) 3 (3%) n/a
API: Web Animations 46 n/a 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%) 0 (0%) 11 (24%) 0 (0%)
API: WebAudio 217 n/a 4 (2%) 4 (2%) 47 (22%) 2 (1%) 8 (4%) 7 (4%)
API: WebCrypto 19 n/a 0 (0%) 1 (6%) 6 (32%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebGL 278 n/a 1 (1%) 3 (2%) 9 (4%) 196 (71%) 0 (0%) n/a
API: WebRTC 300 n/a 20 (7%) 91 (31%) 113 (38%) 4 (2%) 22 (8%) 35 (12%)
API: WebSpeech 88 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebVR 103 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 71 (69%) n/a n/a
API: WebWorkers 38 n/a 0 (0%) 0 (0%) 5 (14%) 0 (0%) 4 (11%) 6 (16%)
IntersectionObserver 30 n/a 4 (14%) 2 (7%) 5 (17%) 24 (80%) n/a n/a
Accessibility 269 4 (2%) 36 (14%) 18 (7%) 27 (11%) 180 (67%) 11 (5%) 6 (3%)
Addons 642 11 (2%) 2 (1%) 8 (2%) 21 (4%) 266 (42%) 56 (9%) 35 (6%)
WebExtensions 614 0 (0%) 2 (1%) 7 (2%) 20 (4%) 257 (42%) n/a n/a
Apps 89 0 (0%) 6 (7%) 4 (5%) 11 (13%) 61 (69%) 0 (0%) 1 (2%)
Archive 2378 586 (25%) 70 (3%) 9 (1%) 172 (8%) 0 (0%) n/a n/a
CSS 912 0 (0%) 132 (15%) 76 (9%) 173 (19%) 69 (8%) 117 (13%) 54 (6%)
DevTools 186 112 (61%) 1 (1%) 6 (4%) 10 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 30 (17%)
Developer phone guide 965 25 (3%) 13 (2%) 3 (1%) 121 (13%) 2 (1%) n/a n/a
Events 367 148 (41%) 24 (7%) 13 (4%) 50 (14%) 99 (27%) n/a n/a
Firefox 168 17 (11%) 5 (3%) 9 (6%) 13 (8%) 0 (0%) n/a n/a
Game development 73 0 (0%) 4 (6%) 1 (2%) 7 (10%) 0 (0%) 4 (6%) n/a
Glossary 432 5 (2%) 16 (4%) 6 (2%) 48 (12%) 301 (70%) n/a n/a
Guide 31 0 (0%) 11 (36%) 2 (7%) 2 (7%) 13 (42%) n/a n/a
HTML documentation 210 0 (0%) 6 (3%) 19 (10%) 22 (11%) 11 (6%) 6 (3%) 34 (17%)
HTTP 227 0 (0%) 2 (1%) 45 (20%) 41 (19%) 66 (30%) 12 (6%) 10 (5%)
JavaScript 862 27 (4%) 0 (0%) 92 (11%) 100 (12%) 140 (17%) 0 (0%) 80 (10%)
Learning Area 267 1 (1%) 23 (9%) 10 (4%) 32 (12%) 33 (13%) n/a 22 (9%)
Getting started 9 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (23%) 0 (0%) n/a n/a
Localization 42 10 (24%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (8%) 28 (67%) n/a 4 (10%)
MDN meta- 212 4 (2%) 5 (3%) 5 (3%) 9 (5%) 0 (0%) n/a 0 (0%)
Marketplace 10 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) n/a n/a
MathML 40 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 2 (5%)
MozQA 106 24 (23%) 6 (6%) 2 (2%) 5 (5%) 77 (73%) 0 (0%) 151 (143%)
NSPR 362 8 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 358 (99%) n/a n/a
NSS 316 163 (52%) 4 (2%) 16 (6%) 76 (25%) 269 (86%) n/a n/a
SVG 313 6 (2%) 165 (53%) 10 (4%) 73 (24%) 88 (29%) 24 (8%) 24 (8%)
SpiderMonkey 551 9 (2%) 18 (4%) 5 (1%) 207 (38%) 475 (87%) 54 (10%) n/a
Thunderbird 118 40 (34%) 5 (5%) 4 (4%) 17 (15%) 45 (39%) 30 (26%) n/a
WebAssembly 11 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
XPCOM 1274 306 (25%) 163 (13%) 1 (1%) 74 (6%) 1091 (86%) 22 (2%) n/a
XPath 55 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4%) n/a n/a
XSLT 55 0 (0%) 6 (11%) 0 (0%) 1 (2%) 8 (15%) n/a n/a
XUL 1206 77 (7%) 43 (4%) 1 (1%) 50 (5%) 490 (41%) 7 (1%) n/a
Total 16432 1583 1199 630 1941 4801 764 605

Llegenda:

  • Vermell: més del 10% de les pàgines d'aquesta àrea necessiten ajuda per a aquesta tasca específica (com ara ressenyes editorials, etc., vegeu en la part superior de la taula).
  • Groc: el 5% -10% de les pàgines d'aquesta àrea necessiten ajuda amb aquesta tasca específica.
  • Verd: només menys del 5% de les pàgines d'aquesta àrea necessiten ajuda amb tasques específiques.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: wbamberg, Legioinvicta
Last updated by: wbamberg,