El nostre objectiu és documentar tot el Open Web així com les tecnologies de Mozilla. La taula següent proporciona una visió general del nostre progrés, així com enllaços a detalls addicionals. Si acabeu d'iniciar-vos com a col·laborador, consulteu la nostra guia d'introducció.

També podeu compartir o promocionar aquesta pàgina: arewedocumentedyet.com

Section Pages No tags Needs* tags Editorial reviews Technical reviews Outdated pages Dev-doc-needed bugs Documentation requests
API: CSSOM 120 n/a 47 (40%) 6 (5%) 28 (24%) 20 (17%) 8 (7%) 6 (5%)
API: Canvas 129 n/a 0 (0%) 4 (4%) 4 (4%) 2 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
API: DOM 690 n/a 79 (12%) 46 (7%) 137 (20%) 109 (16%) 224 (33%) 50 (8%)
API: Device API 101 n/a 35 (35%) 7 (7%) 15 (15%) 16 (16%) 68 (68%) 3 (3%)
API: File API 35 n/a 2 (6%) 1 (3%) 3 (9%) 0 (0%) n/a 7 (20%)
API: Firefox OS APIs 29 n/a 4 (14%) 0 (0%) 2 (7%) 17 (59%) n/a n/a
API: HTML API 417 n/a 130 (32%) 14 (4%) 85 (21%) 86 (21%) 69 (17%) 16 (4%)
API: IndexedDB 104 n/a 2 (2%) 3 (3%) 6 (6%) 0 (0%) 3 (3%) 16 (16%)
API: SVG API 141 n/a 105 (75%) 1 (1%) 7 (5%) 2 (2%) n/a 5 (4%)
API: ServiceWorkers 120 n/a 7 (6%) 5 (5%) 14 (12%) 8 (7%) 3 (3%) n/a
API: Web Animations 46 n/a 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%) 14 (31%) 0 (0%)
API: WebAudio 216 n/a 3 (2%) 5 (3%) 48 (23%) 7 (4%) 10 (5%) 7 (4%)
API: WebCrypto 19 n/a 0 (0%) 2 (11%) 6 (32%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebGL 278 n/a 1 (1%) 1 (1%) 7 (3%) 195 (71%) 0 (0%) n/a
API: WebRTC 276 n/a 18 (7%) 70 (26%) 92 (34%) 27 (10%) 21 (8%) 38 (14%)
API: WebSpeech 88 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) n/a n/a
API: WebVR 103 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (8%) n/a n/a
API: WebWorkers 38 n/a 0 (0%) 0 (0%) 4 (11%) 0 (0%) 4 (11%) 5 (14%)
IntersectionObserver 30 n/a 4 (14%) 2 (7%) 5 (17%) 23 (77%) n/a n/a
Accessibility 245 1 (1%) 37 (16%) 5 (3%) 14 (6%) 208 (85%) 11 (5%) 5 (3%)
Addons 632 20 (4%) 0 (0%) 8 (2%) 28 (5%) 247 (40%) 55 (9%) 36 (6%)
WebExtensions 608 10 (2%) 0 (0%) 7 (2%) 23 (4%) 241 (40%) n/a n/a
DevTools 187 114 (61%) 1 (1%) 3 (2%) 10 (6%) 1 (1%) 0 (0%) 25 (14%)
Events 362 148 (41%) 23 (7%) 8 (3%) 43 (12%) 97 (27%) n/a n/a
Firefox 164 18 (11%) 4 (3%) 4 (3%) 13 (8%) 0 (0%) n/a n/a
Game development 73 0 (0%) 4 (6%) 2 (3%) 7 (10%) 38 (53%) 4 (6%) n/a
Glossary 430 7 (2%) 16 (4%) 6 (2%) 49 (12%) 310 (73%) n/a n/a
Guide 30 1 (4%) 10 (34%) 1 (4%) 2 (7%) 13 (44%) n/a n/a
HTML documentation 208 0 (0%) 8 (4%) 17 (9%) 16 (8%) 3 (2%) 6 (3%) 34 (17%)
HTTP 202 2 (1%) 0 (0%) 20 (10%) 17 (9%) 67 (34%) 13 (7%) 7 (4%)
JavaScript 923 31 (4%) 0 (0%) 83 (9%) 86 (10%) 89 (10%) 0 (0%) 74 (9%)
Learning Area 267 3 (2%) 24 (9%) 24 (9%) 26 (10%) 34 (13%) n/a 20 (8%)
Getting started 9 0 (0%) 0 (0%) 1 (12%) 1 (12%) 0 (0%) n/a n/a
Localization 42 10 (24%) 0 (0%) 1 (3%) 3 (8%) 28 (67%) n/a 3 (8%)
MDN meta- 209 12 (6%) 3 (2%) 3 (2%) 7 (4%) 0 (0%) n/a 0 (0%)
MathML 40 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (13%) 0 (0%) 2 (5%)
MozQA 108 26 (25%) 6 (6%) 2 (2%) 5 (5%) 78 (73%) 0 (0%) 142 (132%)
NSPR 362 8 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 358 (99%) n/a n/a
NSS 314 161 (52%) 4 (2%) 14 (5%) 73 (24%) 269 (86%) n/a n/a
SVG 312 6 (2%) 167 (54%) 11 (4%) 73 (24%) 91 (30%) 24 (8%) 24 (8%)
SpiderMonkey 551 9 (2%) 18 (4%) 5 (1%) 208 (38%) 520 (95%) 51 (10%) n/a
Thunderbird 117 39 (34%) 5 (5%) 4 (4%) 5 (5%) 57 (49%) 30 (26%) n/a
WebAssembly 10 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%)
XPCOM 1276 307 (25%) 164 (13%) 1 (1%) 73 (6%) 1119 (88%) 22 (2%) n/a
XPath 55 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4%) n/a n/a
XSLT 55 6 (11%) 3 (6%) 0 (0%) 1 (2%) 12 (22%) n/a n/a
XUL 1209 77 (7%) 44 (4%) 0 (0%) 48 (4%) 493 (41%) 9 (1%) n/a
Total 11980 1017 982 398 1296 4903 650 525

Llegenda:

  • Vermell: més del 10% de les pàgines d'aquesta àrea necessiten ajuda per a aquesta tasca específica (com ara ressenyes editorials, etc., vegeu en la part superior de la taula).
  • Groc: el 5% -10% de les pàgines d'aquesta àrea necessiten ajuda amb aquesta tasca específica.
  • Verd: només menys del 5% de les pàgines d'aquesta àrea necessiten ajuda amb tasques específiques.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: wbamberg, Legioinvicta
Last updated by: wbamberg,