Localització de MDN

MDN és utilitzat per persones de tot el món com a referència i guia per a les tecnologies web, així com també per als interns del propi Firefox. Les nostres comunitats de localització són una part clau del projecte Mozilla; el seu treball de traducció i localització de la nostra documentació ajuda a persones de tot el món a desenvolupar la Web oberta. Si voleu obtenir més informació sobre la localització o, fins i tot, iniciar una nova localització, aquest és el lloc on començar.

Tipus de localització a MDN

La localització a MDN comprèn tres aspectes, que requereixen diferents sistemes o privilegis d'accés.

Interfície d'usuari del lloc MDN
Les cadenes que apareixen a cada pàgina de MDN (o en la majoria de les pàgines) per emmarcar el contingut de l'article principal i proporcionar controls de navegació i d'usuaris. Aquestes cadenes es tradueixen utilitzant el sistema de Mozilla’s Pontoon en el projecte MDN. Si la vostra localitat no està disponible per a MDN, un administrador ha d'habilitar-la. Consulte Obrir una nova localització a MDN.
Contingut de MDN
El cos principal de les pàgines de MDN, consisteix en articles de referència, guies o tutorials. Els articles poden ser traduïts utilitzant la interfície de traducció integrada de MDN. Si la vostra localitat no està disponible a la llista de localitats a la qual traduir, consulteu Obrir una nova localització a MDN.
Cadenes de macro
Aquestes cadenes són generades per macro plantilles que construeixen certs tipus de navegació, missatges o estructures generades. Atès que les plantilles poden tenir efectes omnipresents i potencialment destructius, els canvis passen per una sol.licitud d'extracció i procés de revisió.

Les pàgines següents proporcionen més detalls sobre la localització en MDN:

La traducció de pàgines MDN
Aquest article és una guia bàsica per traduir continguts de MDN, incloent-hi tant la mecànica de treball com consells sobre la forma correcta de treballar amb diversos tipus de continguts.

Comunitats de localització en MDN

Les activitats de localització en MDN són realitzades tant per individus que actuen de forma independent com per grups que treballen junts, possiblement com a part d'una comunitat de localització de Mozilla més gran. Els projectes de localització de MDN estan liderats pels controladors de localització.

Eines de localització

Hi ha diverses eines útils que utilitzareu durant el treball de localització:

Pontoon
S'utilitza per a la traducció de cadenes en diversos projectes de Mozilla, inclosa la interfície d'usuari de MDN (així com la interfície d'usuari de Firefox).
Transvision
Una utilitat proporcionada per la comunitat francesa de Mozilla, que us permet cercar les ocurrències d'una cadena de text anglesa, trobant totes les diverses traduccions en una localització de destinació que s'utilitza en tot el codi de Mozilla. Útil per trobar les traduccions preferides per paraules o frases.

Vegeu també