Guia UI del editor de MDN

L'editor de WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) per a la wiki de MDN Web Docs fa que sigui fàcil d'aportar nou contingut. Aquesta guia mostra com utilitzar l'editor i millorar la productivitat. Llegiu i compliu elsTermes de Mozilla abans d'editar o crear pàgines noves.

La Guia d'estil MDN ofereix informació sobre com donar format i estil al contingut en si, incloent les nostres regles de gramàtica i ortografia preferides.

There are no subpages at this time.