HTML

Per construir llocs web, heu de saber sobre HTML - la tecnologia fonamental utilitzada per definir l'estructura d'una pàgina web. HTML s'utilitza per especificar si el contingut de la web ha de ser reconegut com un paràgraf, llista, títol, enllaç, imatge, reproductor multimèdia, un formulari o un de molts altres elements disponibles o fins i tot un nou element que es defineixi.

Itinerari d'aprenentatge

L'ideal seria que comencéssiu el vostre viatge d'aprenentatge per l'aprenentatge d'HTML ( Introduction to HTML). Comenceu llegint la Introducció a HTML. A continuació, podeu passar a aprendre sobre temes més avançats, com ara:

  • HTML5 APIs
  • CSS, i la forma de donar estil a HTML (per exemple, alterar la mida del text i fonts utilitzats, afegir vores i ombres, el disseny de la vostre pàgina amb diverses columnes, afegir animacions i altres efectes visuals.)
  • JavaScript, i com utilitzar-lo per afegir funcionalitat dinàmica a les pàgines web (per exemple, trobar la seva ubicació i traçar en un mapa, fer aparèixer/desapareixer els elements d'UI quan s'activa un botó, guardar les dades dels usuaris a nivell local en els seus equips, i molt més .)

Abans d'iniciar aquest tema, heu d'estar almenys familiaritzats basicamente amb l'ús d'ordinadors, i l'ús de la web de forma passiva (és a dir, amb només mirant, consumint el contingut). Heu de tenir un entorn base de treball establert, com es detalla en Instal·lació de programari bàsic (Installing basic software),  i entendre com crear i administrar arxius, com es detalla en Tractament d'arxius (Dealing with files) - tots dos són parts del nostre mòdul d'Introducció a la web (Getting started with the web) del principiant.

Es recomana que es treballi a través de Introducció a la Web (Getting started with the web) abans de tractar aquest tema, però, no és absolutament necessari; molt del que es tracta en l'article de conceptes Bàsics d'HTML (HTML basics) també està cobert en la nostra Introducció al mòdul d'HTML (Introduction to HTML) encara que en molt més detall..

Mòduls

Aquest tema conté els següents mòduls, en un ordre suggerit per treballar a través d'ells. Definitivament, heu de començar pel primer.

Introducció a HTML
Aquest mòdul prepara l'escenari, per aconseguir utilitzar conceptes importants i sintaxis, buscant aplicar HTML a un text, com crear hipervincles, i com utilitzar HTML per estructurar una pàgina web.
Multimedia i incrustació
Aquest mòdul explora com utilitzar HTML per incloure multimèdia en les seves pàgines web, incloent-hi les diferents formes en què les imatges poden ser incloses, i com integrar vídeo, àudio i fins i tot altres pàgines web senceres.
Formularis i botons
Els formularis i els botons són una part molt important de la web - aquests permeten als visitants del lloc entrar dades i enviar-les (per exemple formularis de registre, d'inici de sessió i de comentaris), i per implementar controls per controlar funcionalitats complexes (per exemple, enviar un formulari al servidor, o pausar la reproducció d'un vídeo.) Aquest mòdul us ajudarà a començar.
Taules (TBD)
Representar dades tabulars en una pàgina web d'una manera comprensible, accessible pot ser un desafiament. Aquest mòdul cobreix el marcat bàsic de la taula , juntament amb característiques més complexes, com la implementació dels títols i resums.

Solució de problemes comuns d'HTML

Utilitza HTML per resoldre problemes comuns (Use HTML to solve common problems) proporciona enllaços a seccions de contingut que expliquen com utilitzar HTML per resoldre problemes molt comuns en crear una pàgina web: es tracta de títols, afegir imatges o vídeos, emfatitzar continguts, creació d'un formulari bàsic, etc.

Veure

HTML (HyperText Markup Language) en MDN.
El punt d'entrada principal per a la documentació HTML en MDN, incloent referències detallades dels elements i atributs - Si voleu saber quins atributs té un element o quins valors té un atribut, per exemple, aquest és un gran lloc per començar.