Estilitzar text

Amb els aspectes bàsics del llenguatge CSS coberts, el següent tema CSS, per a què us concentreu, és l'estil del text - una de les coses més habituals que fareu amb CSS. Aquí observem els fonaments d'estil de text, incloent la configuració de fonts, negreta, cursiva, espaiat entre línies i lletres, ombres i altres funcions de text. Completem el mòdul examinant l'aplicació de fonts personalitzades a la vostra pàgina i llistes d'estil i enllaços.

Requisits previs

Abans de començar aquest mòdul, ja hauríeu de tenir una familiaritat bàsica amb l'HTML, tal com s'ha explicat en el mòdul Introducció a HTML i estar còmodes amb els fonaments CSS, tal com s'ha explicat en Introducció a CSS.

Nota: Si esteu treballant en un ordinador/tauleta/altre dispositiu on no té la capacitat de crear els vostres propis fitxers, podeu provar (la majoria) els exemples de codi en un programa de codificació en línia com JSBin o Thimble.

Guies

Aquest mòdul conté els següents articles, que us ensenyaran tot l'essencial de l'estil del contingut de text HTML.

Text fonamental i estil de font
En aquest article, es detallen tots els conceptes bàsics d'estil de text/font, incloent la configuració del pes de la font, família i estil, abreviatura de font, alineació del text i altres efectes, i espaiat entre línies i lletres.
Estilitzar llistes
Les llistes es comporten com qualsevol altre text en la seva major part, però hi ha algunes propietats CSS específiques de les llistes que necessiteu saber i algunes de les millors pràctiques a tenir en compte. Aquest article ho explica tot.
Estilitzar enllaços
En dissenyar enllaços, és important entendre com fer ús de pseudo-classes per crear estils de vincles de manera efectiva i com dissenyar vincles per utilitzar-los en característiques d'interfície variades comunes, com a menús de navegació i pestanyes. Veurem tots aquests temes en aquest article.
Fonts Web
Aquí explorarem detalladament els tipus de fonts web, que us permeten descarregar fonts personalitzades juntament amb la vostra pàgina web, per permetre un estil de text més variat i personalitzat.

Avaluacions

Les següents avaluacions posaran a prova la vostra comprensió de les tècniques d'estil de text cobertes en les guies anteriors.

Composició d'una pàgina web d'una escola comunitaria
En aquesta avaluació, provarem la vostra comprensió sobre l'estil de text, que us permetrà personalitzar el text de la pàgina d'inici d'una escola comunitària.