XML

eXtensible Markup Language (XML) és un llenguatge de marques genèric especificat pel W3C. La indústria de la tecnologia de la informació (IT) utilitza molts llenguatges basats en XML com a llenguatges de descripció de dades.

Les etiquetes XML s'assemblen a les etiquetes HTML, però XML és molt més flexible, ja que permet als usuaris definir les seves pròpies etiquetes. D'aquesta manera, XML actua com un meta-llenguatge, és a dir, pot usar-se per definir altres llenguatges, com RSS. D'altra banda, l'HTML és un llenguatge de presentació, mentre que XML és un llenguatge de descripció de dades. Això vol dir que XML té aplicacions molt més àmplies que solsament la web. Per exemple, els serveis web poden utilitzar XML per intercanviar sol·licituds i respostes.