Servidor

Un servidor de maquinari és un equip compartit en una xarxa que proporciona serveis a clients. Un servidor de programari és un programa que proporciona serveis als programes de client.

Els serveis es proporcionen generalment a través de xarxes d'àrea local o xarxes d'àrea àmplia. Tradicionalment, un programa client i un programa de servidor es connecten en passar missatges codificats usant un protocol.

Els servidors més comuns en una xarxa d'àrea local són servidors d'arxiu, nom, correu electrònic, impressió i fax. Un altre exemple comú d'un servidor és un servidor web connectat a Internet. Els miniordinadors, ordinadors centrals, i super ordinadors en els centres de dades, són també servidors.

Aprèn més

Coneixement general