SQL

SQL (Structured Query Language) és un llenguatge de programació descriptiu dissenyat per actualitzar, recuperar i calcular dades en bases de dades basades en taules.

Aprèn més

Coneixement general

  • SQL en Wikipedia

Aprendre SQL