MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

SQL (Structured Query Language) és un llenguatge de programació descriptiu dissenyat per actualitzar, recuperar i calcular dades en bases de dades basades en taules.

Aprèn més

Coneixement general

  • SQL en Wikipedia

Aprendre SQL

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,