MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Protocol

Un protocol és un sistema de regles que defineixen com s'intercanvien les dades dins o entre ordinadors. Les comunicacions entre dispositius requereixen que els dispositius estiguin d'acord en el format de les dades que s'intercanvien. El conjunt de regles que defineixen un format es diu un protocol.

Aprèn més

Coneixement general

 

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,