We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Un primitiu (valor primitiu, tipus de dades primitiu) és una dada que no és un objecte i no té mètodes. En JavaScript, hi ha 6 tipus de dades primitius: string, number, boolean, null, undefined, symbol (nou en ECMAScript 2015).

La majoria del temps, un valor primitiu es representa directament en el nivell més baix de la implementació del llenguatge.

Tots els primitius són immutables (no es poden canviar)

Contenidors d'objectes primitius en Javascript

A excepció de null i undefined, tots els valors primitius tenen objectes equivalents que s'emboliquen al voltant dels valors primitius:

L'embolcall del mètode valueOf() retorna un valor primitiu.

Aprèn més

Coneixement general

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,