MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

Objecte

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Objecte, es refereix a una estructura de dades que conté dades i instruccions per treballar amb les dades. Els objectes a vegades es refereixen a les coses del món real, per exemple, un objecte cotxe o mapa en un joc de carreres. JavaScript, Java, C ++, Python i Ruby són exemples de llenguatges de programació orientada a objectes.

Aprèn més

Coneixement general

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,