MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Objecte

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Objecte, es refereix a una estructura de dades que conté dades i instruccions per treballar amb les dades. Els objectes a vegades es refereixen a les coses del món real, per exemple, un objecte cotxe o mapa en un joc de carreres. JavaScript, Java, C ++, Python i Ruby són exemples de llenguatges de programació orientada a objectes.

Aprèn més

Coneixement general

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,