Objecte

Objecte, es refereix a una estructura de dades que conté dades i instruccions per treballar amb les dades. Els objectes a vegades es refereixen a les coses del món real, per exemple, un objecte cotxe o mapa en un joc de carreres. JavaScript, Java, C ++, Python i Ruby són exemples de llenguatges de programació orientada a objectes.

Aprèn més

Coneixement general