MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

En informàtica, un valor null representa una referència que apunta, generalment intencionadament, a un objecte o adreça inexistent o no vàlid. El significat d'una referència nul·la varia entre implementacions de llenguatge.

En JavaScript, null és un dels valors primitius.

Learn more

General knowledge

Technical reference

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,