Mètode

Un mètode és una funció que és propietat d'un objecte. Existeixen dos tipus de mètodes: Mètode Instància que estan incorporades en les tasques dutes a terme per una instància d'objecte, o Mètodes Estàtics que són tasques que es poden realitzar sense necessitat d'una instància d'objecte.

Nota: En JavaScript les funcion són en si objectes, de manera que, en aquest context, un mètode és en realitat un referència d'objecte per a una funció.

Aprèn més

Aprendre sobre

Referència tècnica