We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

Jump to:

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Un mètode és una funció que és propietat d'un objecte. Existeixen dos tipus de mètodes: Mètode Instància que estan incorporades en les tasques dutes a terme per una instància d'objecte, o Mètodes Estàtics que són tasques que es poden realitzar sense necessitat d'una instància d'objecte.

Nota: En JavaScript les funcion són en si objectes, de manera que, en aquest context, un mètode és en realitat un referència d'objecte per a una funció.

Aprèn més

Aprendre sobre

Referència tècnica

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,