Internet

La Internet és una xarxa mundial de xarxes que utilitza el conjunt de protocols d'Internet (també anomenat TCP/IP els seus dos protocols) més importants.

Aprèn més

Aprèn sobre