IndexedDB

IndexedDB és un Web API per a l'emmagatzematge de grans estructures de dades dins dels navegadors i indexar-les per recerques d'alt rendiment. Igual que un RDBMS basat  en SQL, IndexedDB és un sistema de base de dades transaccional. No obstant això, utilitza objectes JavaScript en lloc de taules de columnes fixes per emmagatzemar dades.

Aprèn més