IPv6

IPv6 és la versió actual del protocol de comunicació subjacent a Internet. Lentament IPv6 està reemplaçant IPv4, entre altres raons perquè IPv6 permet moltes adreces IP diferents.

Aprèn més

Coneixement general

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,