IPv4

IPv4 és la quarta versió del protocol de comunicació subjacent a Internet i la primera versió que es desplega àmpliament.>

Primera formalització el 1981, IPv4 té les seves arrels en el treball de desenvolupament iniciat per ARPAnet. IPv4 és un protocol sense connexió que s'utilitza a les xarxes de capa d'enllaç commutades per paquets (ethernet). El IPv6 està reemplaçant gradualment a IPv4 a causa dels problemes de seguretat de IPv4 i les limitacions del seu camp d'adreça. (La versió número 5 va ser assignada en 1979 al protocol experimental d'Internet Stream, que no obstant això mai s'ha cridat IPv5).

Aprèn més

Coneixement general

IPv4 en Wikipedia