Jump to:

IPv4 és la quarta versió del protocol de comunicació subjacent a Internet i la primera versió que es desplega àmpliament.>

Primera formalització el 1981, IPv4 té les seves arrels en el treball de desenvolupament iniciat per ARPAnet. IPv4 és un protocol sense connexió que s'utilitza a les xarxes de capa d'enllaç commutades per paquets (ethernet). El IPv6 està reemplaçant gradualment a IPv4 a causa dels problemes de seguretat de IPv4 i les limitacions del seu camp d'adreça. (La versió número 5 va ser assignada en 1979 al protocol experimental d'Internet Stream, que no obstant això mai s'ha cridat IPv5).

Aprèn més

Coneixement general

IPv4 en Wikipedia

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, Legioinvicta
Last updated by: mdnwebdocs-bot,