adreça IP (IP address)

Una adreça IP (IP address) és un nombre assignat a cada dispositiu connectat a una xarxa que utilitza el protocol d'Internet.

"Adreça IP" normalment encara es refereix a les adreces IPv4 de 32 bits fins que IPv6 s'implementi de manera més àmplia.

Aprèn més

Coneixement general