MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

HTTP

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) és el protocol bàsic que permet la transferència d'arxius en el Web. HTTP és textual (tota la comunicació es realitza en text pla) i apàtrida (ninguna comunicació és conscient de les comunicacions anteriors).

Aprèn més

 

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,