FTP

FTP (File Transfer Protocol) va ser el protocol estàndard durant molts anys per a la transferència d'arxius d'un host a un altre a través d'Internet. Cada vegada més, però, els equips i els comptes d'allotjament no permeten FTP i en el seu lloc es basen en un sistema de control de versions com Git. Encara es pot trobar la seva utilització en comptes d'allotjament més antigues, però és segur dir que el FTP ja no es considera la millor pràctica.

Aprèn més

Coneixement general