We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Jump to:

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

En HTML una etiqueta s'utilitza per a la creació d'un element. El nom d'un element HTML és el nom usat en parèntesis angulars, com <p> per al paràgraf. Recordeu que el nom de l'etiqueta final és precedit per un caràcter de barra, "</p>", i que en els elements buits l'etiqueta final no és necessària ni permesa. Si els atributs no s'esmenten, els valors per omissió s'utilitzen en cada cas.

Aprèn més

Coneixement general

Referència tècnica

 

 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: Legioinvicta
Last updated by: Legioinvicta,