This translation is in progress.

Un caràcter és o bé un símbol (lletres, nombres, puntuació) o "control" no imprès (per exemple, retorn de carro o guió suau). UTF-8 és el conjunt de caràcters més comuna i inclou els grafemes dels idiomes humans més populars.

Aprèn més

Coneixement general

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: Legioinvicta
Last updated by: mdnwebdocs-bot,