AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript i XML) és una pràctica de programació de combinar HTML, CSS, JavaScript, el DOM i el objecte XMLHttpRequest per construir pàgines web més complexes. AJAX el que us permet fer és actualitzar parts d'una pàgina web en lloc d'haver de recarregar la pàgina sencera. AJAX també us permet treballar de forma asíncrona, és a dir, el codi continua executant-se mentre que una part de la vostra pàgina web està tractant de recarregar-se (comparada amb la sincrònica, bloquejarà l'execució del vostre codi fins que aquesta part de la vostra pàgina web s'hagi recàrregat).

Aprèn més

Coneixement general

Informació tècnica